Wstecz

Regulamin

Zasady ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do usług, świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem URL http://www.attento.pl, zwanego dalej Portalem attento.pl. Portal attento.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników portalu, nie pobiera żadnych opłat czy prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Portal attento.pl działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Portal attento.pl nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze, nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 • Portal attento.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 • Prezentowane na stronach portalu attento.pl ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 • Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania portalu attento.pl .
 • Portal attento.pl nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Portal attento.pl nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 • Portal attento.pl może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 • Portal attento.plw celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w mediach i innych serwisach ogłoszeniowych.

Warunki zamieszczania ogłoszeń.

 • Zamieszczenie ogłoszenia w portalu jest usługą bezpłatną:
 • Zabronione jest wykorzystywanie portalu attento.pl do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń:
 1. które łamią regulamin portalu attento.pl ,
 2. które dotyczą zarabiania w Internecie,
 3. które oferują pracę w domu (np.: obsługa poczty e-mail, zarządzanie systemem web, itp.),
 4. które dotyczą marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci,
 5. które dotyczą zarabiania pieniędzy bez opisu działalności,
 6. które reklamują portal konkurencyjny,
 7. w tej samej formie wielokrotnie,
 8. sprzecznych z charakterem portalu,
 9. w niewłaściwych kategoriach.

Usunięcie ogłoszenia.

 1. Portal attento.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii.
 2. Portal attento.pl zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.
 3. Portal attento.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności ogłoszenia, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,

Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towrowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami portalu attento.pl należą do portalu attento.pl .
 2. Portal attento.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
 3. Jakiekolwiek próby włamania do portalu attento.pl oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach portalu attento.pl , w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych portalu attento.pl " oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od portalu attento.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili  zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych portalu attento.pl
 5. Portal attento.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych portalu attento.pl .

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych portalu attento.pl

Szukaj


NAJWIĘCEJ ODSŁON
DTR maszyn stolarskich i innych.
DTR maszyn stolarskich i innych.
(DREWNO / RÓŻNE)

Środa, 23 Grudzień 2020